Algemene Verkoopsvoorwaarden

 1. Informatie over de contractpartij/exploitant

MercadodeMichel.be wordt is een merknaam van en wordt uitgebaat door Sparkling Solutions bvba.

Michel Robberechts
sprl Sparkling Solutions bvba
BE 0875.748.959
Avenue Voltairelaan 55, BE-1030 Schaarbeek
E-mail: info@sparklingsolutions.be / michel@mercadodemichel.be 

 1. Werkingssfeer

Op alle zakelijke betrekkingen tussen Sparkling Solutions en de klant zijn uitsluitend onze algemene voorwaarden van toepassing in de versie die geldt op het moment dat het order geplaatst werd. We behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen zonder je hiervan eerst op de hoogte te brengen. De versie van de algemene voorwaarden die geldt voor je order is de versie die op de website MercadodeMichel.be staat op het moment dat je het order plaatst.

 1. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

Ga voor het plaatsen van een order als volgt te werk: klik op "Aan winkelmandje toevoegen" om het artikel dat je wilt kopen toe te voegen aan je virtuele boodschappenmandje. Je kan de inhoud van je winkelmandje op elk moment bekijken door te klikken op het pictogram met het winkelmandje. Dit verplicht je niet tot het kopen van artikelen. Je kan op elk moment artikelen verwijderen uit je winkelmandje door op de min knop voor het aantal te klikken. Als je de artikelen in je winkelmandje wilt kopen, klik dan op "Check out" je wordt dan naar pagina geleid waar je kan afrekenen.. Klik op "Order bevestigen" om je order af te ronden en een verzoek in te dienen om een koopovereenkomst met ons aan te gaan.
Bij MercadodeMichel kan je kiezen om te bestellen als gast of eerst een profiel aan te maken. Bestel je als gast, betekent dit je orderinformatie niet wordt opgeslagen voor je volgende online
aankoop. Als je een profiel aanmaakt, worden je gegevens opgeslagen in onze databank. Je kan deze gegevens zelf wijzigen of ons contacteren voor het verwijderen van alle gegevens.
Wij bevestigen je order door je een e-mail te sturen met alle details. Er komt alleen een overeenkomst tot stand wanneer je de bestelde goederen online betaalt. Als artikelen niet leverbaar zijn, behouden wij ons het recht voor om de bestelde goederen niet te leveren. In dat geval informeren wij jou meteen en restitueren wij eventuele gedane betalingen. Wij wijzen erop dat wij onze goederen alleen verkopen in aantallen voor persoonlijk gebruik.
Goederen kunnen alleen worden verkocht aan consumenten die ten minste 18 jaar oud zijn.
De tekst van de overeenkomst wordt door ons niet opgeslagen en is na voltooiing van het orderproces niet terug te halen. Je kan de details van je order afdrukken onmiddellijk nadat je deze hebt geplaatst.

 1. Verpakking, verzending en bezorging

We brengen kosten in rekening voor verpakking en bezorging. De artikelen worden vanuit het magazijn bezorgd op het door de klant opgegeven bezorgadres. Het is mogelijk dat je order in meerdere pakketten wordt bezorgd, maar de bezorgkosten zoals vermeld op het ogenblik van de bestelling, zullen slechts eenmalig in rekening worden gebracht. Wij informeren jou onmiddellijk per e-mail als je bezorging vertraging oploopt. Op dit moment kunnen wij alleen bezorgen op adressen in België.

 1. Intrekking/annulering van een order

Je kunt je order annuleren of terugsturen vanaf de datum waarop je het order plaatst tot 28 dagen na ontvangst van de bestelde goederen. Je krijgt je geld, inclusief de standaardverzendkosten, terug (extra kosten als gevolg van de keuze van de klant voor een andere verzendwijze dan de goedkoopste mogelijkheid zijn uitgesloten; wij bieden normale verzending). Als je besluit bepaalde artikelen te houden en je order gedeeltelijk te annuleren, worden de verzendkosten niet vergoed.

Als je je order wilt annuleren of terugsturen, laat ons dat dan schriftelijk weten door middel van de retouroptie op de website. Dit moet in elk geval gebeuren binnen de hierboven vermelde termijn van 28 dagen. Daarna heb je nog 28 dagen de tijd om de hieronder vermelde artikelen terug te sturen. Wij zullen je geld zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 28 dagen na ontvangst van je annuleringsbericht terugbetalen via dezelfde betaalwijze die is gebruikt om voor de artikelen te betalen, mits we de artikelen terug hebben gekregen of bewijs hebben ontvangen dat je deze hebt teruggestuurd.

Als het artikel dat je hebt ontvangen een gebrek vertoont, laat ons dat dan snel weten en stuur het terug. Voor elk product dat defect blijkt te zijn, betalen wij het aankoopbedrag volledig terug. De bepalingen in deze voorwaarden vormen geen beperking van de toepasselijke wetgeving.

Wij garanderen volledige terugbetaling van het aankoopbedrag van elk teruggestuurd artikel, mits alle artikelen teruggestuurd worden in dezelfde staat als waarin je deze hebt ontvangen. Dit betekent dat de artikelen niet beschadigd of vervormd mogen zijn en dat alle labels nog intact zijn.

Gedetailleerdere informatie over de bezorging, onze retourprocedure en ons beleid voor retourzendingen en terugbetaling is hier te vinden.
Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het recht op herroeping
Het recht op herroeping is niet van toepassing op overeenkomsten:

 • voor de levering van zeer bederfelijke goederen of goederen waarvan de houdbaarheidsdatum snel verstrijkt;
 • voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs overeengekomen is bij het sluiten van de overeenkomst, maar die pas ten minste 30 dagen daarna bezorgd worden en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van prijsschommelingen op de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

Het recht op herroeping vervalt snel in het geval van overeenkomsten:

 • voor de levering van goederen die vanwege hun aard zijn vermengd met andere goederen en niet kunnen worden gescheiden;

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
Dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen.
Aan email:
michel@mercadodemichel.be

 • Ik/Wij (*) deel/delen (*) je hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
 • Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
 • Naam/Namen consument(en)
 • Adres consument(en)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

De bezorgde goederen blijven eigendom van Sparkling Solutions/MercadodeMichel tot de koopsom volledig voldaan is. Wanneer de klant de goederen heeft doorverkocht voor betaling van de volledige koopsom, worden de vorderingen van de klant op de derde partij geacht over te gaan op Sparkling Solutions.

 1. Prijzen

De prijzen gelden op het moment van het order. Alle prijzen zijn eindprijzen in euro's, inclusief BTW tegen het geldende tarief op het moment van de verkoop en exclusief eventuele bezorgkosten.

 1. Vervaldatum en betaling

De aankoopprijs voor de bestelde goederen is verschuldigd op het moment van bestelling. Je kan alleen met Bancontact en Visa of Mastercard creditcard betalen. Wij innen je betaling bij de bestelling van je order.

 1. Garantie en fabrieksgarantie

Mochten de bezorgde artikelen zichtbare materiaal- of productiefouten vertonen of tijdens het vervoer beschadigd zijn geraakt, meld je klacht dan meteen aan ons. Als je dit niet doet, heeft dit echter geen invloed op jouw wettelijke rechten.

 1. Klachtenprocedure

De Europese Commissie heeft op 15 februari 2016 een online platform ingevoerd voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Dit biedt consumenten de gelegenheid om geschillen met betrekking tot online orders op te lossen zonder eerst een zaak aanhangig te maken bij een rechtbank. Het platform voor geschillenbeslechting is toegankelijk via de volgende externe link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 1. Gegevensbescherming

Informatie over gegevensbescherming is beschikbaar onder het kopje 'Privacy' op MercadodeMichel.be.

 1. Toepasselijk recht

Het Belgisch recht Rechtbank van Brussel is van toepassing met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Dwingende consumentenrechten in België blijven onaangetast.

 

Sluiten

Popup

Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Zoek

Winkelmandje

Je winkelmandje is leeg
Bestel nu