Privacyverklaring

1. Inwinning, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden alleen ingewonnen als je deze in het kader van je bestelling, bij het openen van een klantenrekening of tijdens aanmelding voor onze nieuwsbrief vrijwillig verstrekt. Om alle bestellingen naar wens te kunnen uitvoeren, moeten we specifieke gegevens opslaan. Dit betreft je adresgegevens of voor bepaalde betalingsopties benodigde verdere gegevens. Verder worden om de bestelling te kunnen afhandelen je bestelgegevens (artikel, hoeveelheid, prijs etc.) ook aan je adresgegevens gekoppeld. Je e-mailadres wordt uitsluitend voor de uitwisseling van aanvullende informatie gebruikt.

MercadodeMichel.be kan verder je adres- en bestelgegevens ook inwinnen en gebruiken voor eigen gerichte reclame (bijv. productaanbeveling) en voor marketingdoeleinden en -analyses om op je behoeften en interesses toegespitste reclame te kunnen genereren.

Je kunt het gebruik, de verwerking en de overdracht van je persoonsgegevens voor dit doel te allen tijde herroepen door een brief te sturen aan

Mercado de Michel, p/a Sparkling Solutions bvba, Voltairelaan 55, 1030 Schaarbeek

of door een e-mail sturen aan michel@mercadodemichel.be.

Dit is niet van toepassing op de voor de afhandeling van je bestelling benodigde gegevens. Na ontvangst van je herroeping worden de betreffende gegevens niet meer voor ander doelen dan voor de afhandeling van je bestelling gebruikt, verwerkt en overgedragen.

Natuurlijk kan je je inschrijving voor de nieuwsbrief ook te allen tijde opzeggen. Gebruik hiervoor de koppeling in de nieuwsbrief of stuur ons een e-mail op michel@mercadodemichel.be.

2. Verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derden

 Je gegevens worden bij verwerking in het kader van de verwerking van de opdrachtgegevens alleen aan groepsmaatschappijen en andere dienstverleners verstrekt die met ons samenwerken voor de afhandeling van de bestelling. Daarbuiten worden de gegevens dan ook niet verder doorgegeven.

Betalingsafhandeling: Opslaan van creditcardgegevens

Wij slaan geen creditcardgegevens op. Je creditcardgegevens worden echter wel bij de kaartuitgevende instantie of op andere wijze bij de betalingsafhandeling betrokken betalingsdienstverleners ingewonnen en verwerkt.

3. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die jouw webbrowser bij een bezoek aan onze startpagina aanvaardt en opslaat op de computer; dit is alleen zo als de browser is ingeschakeld om cookies te accepteren. Toestemming verlenen voor cookies is voor de navigatie niet nodig, maar wel om gebruik te kunnen maken van het winkelmandje en de bestelfuncties. Ook op je interesses toegespitste informatie en productaanbiedingen zijn zonder cookies niet mogelijk. Cookies worden gebruikt voor online reclamecampagnes en dienen uitsluitend voor statistische analyse van bijvoorbeeld bezoekersaantallen en bezochte websites We verzekeren je ervan dat uit hoofde hiervan geen persoonsgegevens, zoals naam en adres, worden ingewonnen of opgeslagen. Bij online reclamecampagnes worden cookies na een maand automatisch gewist. Het is technisch niet mogelijk om middels cookies je harde schijf te observeren, noch wordt middels gebruik van cookies je privacy op een andere wijze geschonden.
Gezien het geldende wettelijke privacybeleid worden volledig geanonimiseerde gegevens als cookies op jouw computer opgeslagen en worden deze na 30 dagen gewist. Deze gegevens zijn nodig om factureringen af te handelen met onze samenwerkingspartners.

4. Recht op informatie en herroeping

Volgens de Federale wet bescherming persoonsgegevens heb je ook recht op gratis inzage in je opgeslagen gegevens en heb je het recht om deze gegevens te corrigeren, blokkeren of wissen.

Volgens artikel 15 van de huidige Wet telecommunicatie heb je als websitebezoeker ook het recht om opslaan van je (geanonimiseerde) bezoekersgegevens voor de toekomst uit te sluiten.

Natuurlijk kan je je inschrijving voor de nieuwsbrief ook te allen tijde opzeggen. Gebruik hiervoor de koppeling in de nieuwsbrief of stuur ons een e-mail via michel@mercadodemichel.be.

Je toestemming voor gebruik van je persoonsgegevens voor reclamedoeleinden kan je te allen tijde intrekken. Opzeggingen kan je richten aan 

Mercado de Michel, p/a Sparkling Solutions bvba, Voltairelaan 55, 1030 Schaarbeek

E-mail: michel@mercadodemichel.be

5. Externe koppelingen op onze websites

Om je zo volledig mogelijk van dienst te kunnen zijn, vind je op onze website ook koppelingen naar websites van derden. MercadodeMichel heeft op geen enkele wijze invloed op de inhoud en de vormgeving van de websites van andere aanbieders. Onze privacyverklaring is dan ook niet op deze websites van toepassing.

6. Wijziging van de privacyverklaring

MercadodeMichel.be behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Zorg ervoor dat je bij elk gebruik van MercadodeMichel.be op de hoogte bent van de op dat moment geldende privacyverklaring.

7. Contactgegevens betreffende privacyverklaring

Vragen betreffende gegevensbescherming kan je je richten aan:
Mercado de Michel, p/a Sparkling Solutions bvba, Voltairelaan 55, 1030 Schaarbeek
E-mail: michel@mercadodemichel.be

 

Sluiten

Popup

Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Zoek

Winkelmandje

Je winkelmandje is leeg
Bestel nu